ICT-TOHTORINVALA

Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni ict-tohtorintoimessani palvelemaan asiakkaitani heidän liiketoimintaansa kunnioittaen. Päämääränäni on terveen datan ylläpitäminen ja toimintakatkojen ehkäiseminen. Työssäni noudatan tohtorin etiikkaa ja käytän vain ICT tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja toimintatapoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä asiakkaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat. Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua. Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani, kun he asiakkaita palvellessaan sitä pyytävät. Rohkaisen asiakkaitani kysymään tarvittaessa myös toisen tohtorin mielipidettä. Kunnioitan asiakkaani tahtoa. Pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle on asiakkaallani uskottu. Täytän tohtorin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä tohtorintaitoani ammattietiikkani vastaisesti.

Sertifikaatit